VIZURA


Go to content

Ostale usluge

Ostale usluge


Procena vrednosti imovine

Procena vrednosti imovine vrši se kada rukovodstvo društva oceni da vrednost imovine iskazana u finansijskim izveštajima odstupa od objektivne tržišne vrednosti po kojoj ta sredstva mogu biti prodata ili razmenjena na tržištu. Posao procene podrazumeva postupke kvantifikovanja pojedinačnih materijalnih sredstava i procenjivanje njihove poštene - tržišne vrednosti na dan procene, tehnološke upotrebljivosti i preostalog veka korisnosti građevinskih objekata, postrojenja, opreme, višegodišnjih zasada i osnovnog stada.


Procena vrednosti kapitala

Procena vrednosti kapitala radi se na bazi finansijskih izveštaja i finansijske analize sa ciljem da se utvrdi vrednost i struktura kapita
la. Procena vrednosti kapitala podrazumeva i poslove procene vrednosti imovine i obaveza društva kako bi se utvrdila vrednost kapitala na određeni dan.


Human resources usluge

Možemo Vam pomoći u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima. Naše dosadašnje iskustvo može vam pomoći da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima organizacije.

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge: porez na dohodak građana, nagrađivanje, HR efektivnost, korporativne finansije, menadžment konsalting, pravna pitanja i računovodstvo.
Naslovna strana | O nama | Finansijska revizija | Ostale usluge | Podrška | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu